Ataskaitinis narių susirinkimas Klaipėdos rajone

(2017-04-28)

Prieš pat šv. Velykas Klaipėdos rajono ūkininkų sąjungos nariai buvo susirinkę į ataskaitinį susirinkimą, kuriame dalyvavo Žemės ūkio ministras B.Markauskas, rajono savivaldybės administracijos direktorius S.Karbauskas. Sąjungos pirmininkas Valdemaras Liorenšaitis pateikė glaustą ataskaitą apie rajono ūkininkų sąjungos skyriaus veiklą, nariai patvirtino valdybos ataskaitą.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Kviečiame pasirašyti peticiją „Dėl žemės ūkio sektoriaus universiteto ateities“

Nebūk abejingas! Pasirašyk dėl žemės ūkio ateities!

(2017-04-27)

Dėl šiuo metu Lietuvoje prasidėjusios reikalingos, bet deramai neišdiskutuotos mokslo ir studijų tinklo pertvarkos ir kartu suvokdami didžiulę savo moralinę atsakomybę prieš ateities kartas, Aleksandro Stulginskio universiteto absolventų klubas „ASU ALUMNI“ inicijuoja peticiją „Dėl žemės ūkio sektoriaus universiteto ateities“, kuria norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę. Po peticija pasirašyti kviečiame visus šalies žemės ūkiui, agroverslui, kaimo išsaugojimui bei emigracijos problemai neabejingus žmones.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Seime vyksta diskusija dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo apribojimų

Seime balandzio 19_3

(2017-04-19)

Europos Parlamento nario Bronio Ropės iniciatyva, palaikant Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui, Seimo Konstitucijos salėje šiandien vyksta diskusija „Dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo apribojimų“, kurioje ūkininkų lūkesčių į Lietuvą atvyko išklausyti Europos Komisijos atstovai. Savo pranešimus pristatys Europarlamentaras Bronis Ropė, Žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas, LŪS pirmininkas Jonas Talmantas, Europos Komisijos atstovas Thomas Wiedmann. Po pranešimų vyks diskusija su Lietuvos Respublikos Seimo nariais ir ūkininkų atstovais. Nuo LŪS diskusijoje dalyvauja apie 30 ūkininkų.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Atverkime ūkio vartus lankytojams – parodykime miesto gyventojams gyvenimą kaime!

plakatas 2

(2017-03-17)

Registracija pratęsta iki balandžio 14 d. !

Lietuvos kaimo turizmo asociacija, palaikant Lietuvos ūkininkų sąjungai, kviečia Jus 2017 m. gegužės 27 – 28 d. dalyvauti akcijoje „Atviros dienos kaime„!!! Jei Jūs turite kaimo turizmo sodybą ar ūkį ir norite, kad apie Jus sužinotų ir kalbėtų kuo daugiau Lietuvos gyventojų – tapkite akcijos dalyviu ir atverkite vartus lankytojams! Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Romas Docius lieka vadovauti Kelmės rajono ūkininkams

Docius

(2017-04-10)

Š.m. balandžio 4 d. Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos nariai antrą kartą šiemet rinkosi į ata­skai­ti­nį-rin­ki­mi­nį su­si­rin­ki­mą. Iš 148 są­jun­gos na­rių šį­syk at­vy­ko 40. Tiek užteko, kad susirinkime priimti sprendimai būtų pripažįstami teisėti. Prieš sa­vai­tę, kovo 28 d., sukviestame renginyje su­si­rin­ku­sių­jų buvo vos 23, tad kvorumo nebuvo ir vadovybės rinkimai neįvyko.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį