Institucijos

INSTITUCIJOS LIETUVOJE

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos kaimo tinklas

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR žemės ūkio ministerijos

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie žemės ūkio ministerijos

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

VĮ „Pieno tyrimai“

Lietuvos žemės ūkio biblioteka

VĮ Valstybės žemės fondas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Lietuvos daržovių augintojų asociacija

Lietuvos grūdų augintojų asociacija

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga

Lietuvos kiaulių augintojų asociacija

Lietuvos avių augintojų asociacija

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

INSTITUCIJOS UŽSIENYJE

Europos Parlamentas 

Europos Komisija

Europos Taryba

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Copa-Cogeca

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra OSHA

Pasaulio prekybos organizacija 

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija

 

Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį