NMA laikraštis su 2019 metų aktualijomis

NMA laikraštis (2019-04-18)

NMA, siekdama pagelbėti ūkininkams kasdienėje jų veikloje, šiais metais išleido 16 puslapių laikraštį, kuriame aptariamos 2019 m. tiesioginių išmokų ir paramos pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programas aktualijos. Leidinys artimiausiu metu pasieks savivaldybių žemės ūkio skyrius, seniūnijas, o netrukus ir kiekvieną ūkininką. Pažangiausieji jau dabar iš NMA tinklapio gali atsisiųsti jo skaitmeninę versiją.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Netekome iškilios asmenybės

Su Kraujeliu 2015

(2019-04-01)

Skaudžią netekties valandą, mirus Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos Garbės prezidentui, Lietuvos Respublikos 2000-2004 m. kadencijos Seimo nariui, 2001-2004 m. dvyliktosios Vyriausybės Žemės ūkio ministrui Jeronimui Kraujeliui, Lietuvos ūkininkų sąjungos organizacijos narių vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems, LŽŪBA vadovybei ir nariams.

Pats Gerb. Jeronimas Kraujelis kaip asmenybė ir jo nuveikti darbai turėjo reikšmingos įtakos visai atkurtos Lietuvos žemės ūkio raidai. Ne visais klausimais mūsų ir jo vadovaujamos organizacijos nuomonės sutapdavo, tačiau visada rasdavome kompromisą. O mes, kuriems teko garbė geriau pažinti velionį, prisiminsime jį kaip šviesią, iškilią ir konkrečiais skaičiais grindžiančia savo argumentus asmenybę.

Su nuoširdžia pagarba narių vardu

Jonas Talmantas

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Pavasaris skuba dideliais žingsniais, o melioracija vis dar toje pačioje nežinomybės pelkėje

Posėdyje vasario 26

(2019-02-28)

Š.m. vasario 26 d. Agroakademijoje (Kėdainių r. sav.) vyko LŪS išplėstinis prezidiumo posėdis. Posėdyje nagrinėtas melioracijos fondo kūrimo klausimas, kalbėta dėl trąšų planų sudarymo, pristatytas VDU Žemės ūkio akademijos EIP vykdomo projekto „Drėgmės režimo dirvožemyje reguliavimas“, kuriame kaip partneris dalyvauja ir LŪS, eiga ir pirminiai rezultatai, išreikšta LŪS narių nuomonė dėl ŽŪM kėlimo į Kauną, aptarti organizacijos vidaus klausimai. LŪS nariams taip pat prisistatė kandidatas į LR prezidentus Arvydas Juozaitis. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį