2013 metų LŪS tarptautinės veiklos apžvalga

Š.m. gruodžio 19d. LŪS organizuoja jau tradiciniu tapusį LKT narių teminį susitikimą „Via Baltica“ konferencijos salėje (Kumpių k., Kauno r.). Šių metų susitikimas pavadinimu „Lietuvos žemdirbių tarptautinė veikla 2013 m. formuojant BŽŪP“ skiriamas š.m. lapkričio 26-28 d. Lietuvoje vykusios tarptautinės GEOPA-COPA konferencijos išvadų aptarimui, BŽŪP reformos įgyvendinimo dokumentų ruošimo aktualijoms, glaustos informacijos pateikimui apie Lietuvos ūkininkų sąjungos kartu su kitais Kaimo tinklo nariais 2013 metais vykdytą veiklą tarptautiniame lygmenyje, atstovaujant Lietuvos žemdirbių interesams stoginėse Europos Sąjungos žemdirbių organizacijose COPA-COGECA bei kitose ES institucijose.
Susitikimo metu pranešimą apie 2013 m. veiklą GEOPA-COPA organizacijoje skaitys LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė, su Lietuvos ūkininkų sąjunga bendradarbiaujantys Lietuvos šakinių organizacijų ekspertai apžvelgs darbo grupių posėdžiuose nagrinėtus mūsų šalies žemdirbiams aktualius klausimus pagal atstovaujamus sektorius, DNB banko analitikas skaitys pranešimą Lietuvos žemės ūkio rodiklius makroekonominiu lygiu.
Kaip ir kasmet laukiame aktyvaus mūsų narių dalyvavimo.

Dėl išsamesnės informacijos apie renginį, kreipkitės į Lietuvos tarptautinių ryšių koordinatorę Jovitą Motiejūnienę, telefonu 8 614 24842 arba 8 37 225301, arba lus@lus.lt.
Renginio programa

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1 Projektas „Žemdirbių interesų atstovavimas GEOPA-COPA organizacijoje“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ penktąją kryptį ir pagal Lietuvos kaimo Tinklo 2013-2014 m. veiksmų planą.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį