LŪS aptarė tarptautinio atstovavimo aktualijas

IMG_5097

(2015-10-30)

Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS), vykdydama projektus „Žemdirbių interesų atstovavimas COPA-COGECA ir GEOPA-COPA organizacijose“ 2015 m. spalio 29 d. organizavo Lietuvos Kaimo tinklo narių teminį susitikimą “Lietuvos žemdirbių atstovavimo tarptautinėse organizacijose aktualijos 2015 m. ir Lietuvos žemės ūkio perspektyvos“. Tarptautinio žemdirbių atstovavimo projektai yra įgyvendinami Lietuvos kaimo tinklo lėšomis pagal penktąją kryptį – kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas Europos Sąjungos organizacijose. Į renginį buvo pakviesti Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai, Lietuvos Kaimo tinklo nariai, atstovai iš LR Žemės ūkio ministerijos, LR Užsienio reikalų ministerijos, kitų atsakingų institucijų, nacionalinės žiniasklaidos atstovai. Pranešimus skaitė LŪS ir LŽŪBA ekspertai dalyvaujantys COPA-COGECA darbo bei Europos Komisijos pilietinio dialogo grupėse, ūkininkų-darbdavių organizacijos GEOPA-COPA veikloje. Susirinkusieji taip pat klausėsi DNB banko analitikės parengto pranešimo apie Lietuvos agroverslo tendencijas ir galimybes, išsamiau susipažino su derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TTIP) tarp ES ir JAV eiga, diskutavo su kolegomis ir renginio svečiais kaip šis susitarimas gali atsiliepti ūkininkų veiklai, aptarė sudėtingą pieno sektoriaus situaciją ir jo perspektyvas. Tai jau tradicinis kasmetinis renginys, kurio metu glaustai aptariama LŪS vykdoma tarptautinio atstovavimo metinė veikla. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Artimiausi COPA-COGECA, GEOPA-COPA ir užsienio kolegų organizuojami renginiai 2015 m. lapkričio mėnesį

Lapkričio mėn. 5 – 6 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės „Jautiena“ ir ES Komisijos pilietinio dialogo grupės „Gyvulininkystės produktai“ jautienos sektoriaus klausimai posėdžiai.

Lapkričio mėn. 9 -10 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės ir Komisijos pilietinio dialogo grupės „Žalinimas ir tiesioginės išmokos“ posėdžiai. Posėdžiuose planuoja dalyvauti Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos narys Aušrys Macijauskas. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį