Artimiausi COPA-COGECA, GEOPA-COPA ir užsienio kolegų organizuojami renginiai 2019 m. lapkričio mėnesį

(2019-11-04)

Lapkričio mėn. 5 – 6 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės „Aviena“ ir ES Komisijos pilietinio dialogo grupės „Gyvuliniai produktai – aviena ir ožkiena“ posėdžiai. Posėdžiuose planuoja dalyvauti Anykščių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Žilvinas Augustinavičius. 

Lapkričio mėn. 8 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės „Gyvūnų sveikata ir gerovė“ posėdis. Renginyje dalyvaus LŪS narė, ekspertė, veterinarijos gydytoja Vytautė Matusevičienė.

Lapkričio mėn. 25-26 d. Briuselyje planuojami COPA-COGECA darbo grupių ir ES Komisijos pilietinio dialogo grupės „Javai. Aliejinės ir baltyminės kultūros“ posėdžiai. Posėdžiuose dalyvaus LŪS Kupiškio skyriaus pirmininkas ir Lietuvos grūdų augintojų asociacijos tarybos narys Zigmantas Aleksandravičius.

Lapkričio mėn. 27 d. Briuselyje organizuojama COGECA verslo forumas „Žemės ūkio ir miško kooperatyvai: priemonės pasiekti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius tikslus“. Dalyvauti renginyje LŪS deleguoja Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos vadovą Dainių Kižauską.

Lapkričio mėn. 28-29 d. Briuselyje organizuojamiCOPA ir COGECA prezidiumų posėdžiai. Posėdžiuose planuoja dalyvauti LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos vadovas Dainius Kižauskas

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį