Bendras kreipimasis dėl mokesčių didinimo

IMG_1569

2023-08-01

Lietuvos ūkininkų sąjunga kartu su kitomis įvairių sričių Lietuvoje veikiančiomis verslo organizacijomis, nepritaria LR Vyriausybės parengtiems ir LR Seimo svarstymui pateiktiems įstatymų projektams, susijusiems su mokestinės naštos didinimu ir ragina LR Seimo frakcijas ir komitetus nepritarti šiems projektams.

Mūsų nuomone, nėra socialiai teisinga, kai susikuriantis sau darbo vietą, o dažnai ir dar keliolikai kitų sukuriantis darbo vietas prilyginamas tam, kuris ateina tiesiog atidirbti ir gauti nustatytą atlygį, privalo sumokėti beveik tiek pat mokesčių nuo savo gaunamų apmokestinamų pajamų.

Ūkininkavimas, žemės ūkio veikla yra padidintos rizikos veikla dėl negalimų iš anksto numatyti gamtos veiksnių, kurie įtakoja produkcijos savikainą ir veiklos tęstinumo neapibrėžtumą.  Brangstant veiklai naudojamiems būtiniausiems ištekliams (kurui, trąšoms, sėkloms, augalų apsaugos priemonėms, energetikai ir pan.), dėl nestabilios ekonomikos didėjančiai infliacijai, viskas yra skaičiuojama, kad tik pavyktų išgyventi ir tęsti veiklą. Kasmet auganti minimali mėnesinė alga (MMA), augantis vidutinis darbo užmokestis (VDU) ir taip jau kasmet didina veiklos išlaidas, įpareigoja sumokėti didesnes socialinio draudimo ir privalomo sveikatos draudimo įmokas.

Dar kartą akcentuojame, jog nepritariame LR Vyriausybės parengtai mokesčių reformai, kuria siūloma didinti pajamų iš individualios veiklos apmokestinimą ir įvesti progresinius mokesčius, taip suvienodinant individualios veiklos ir darbo santykių apmokestinimą. Bendras pasirašytas Kreipimasis dėl mokesčių didinimo

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį