Bus ką dar veikti žiemą

img_0361 img_0379

(2016-10-17)

Praėjusį ketvirtadienį, spalio 13 d., Lietuvos ūkininkų sąjunga užbaigė šių metų seminarų ciklą „Kartu mažiname ūkyje darbų saugai ir sveikatai kylančias rizikas“. Paskutinis ciklo seminaras įvyko Akmenės rajono ūkininkų sąjungos nario ūkininko Stanislovo Bačiulio ūkyje, įkurtame Ventos seniūnijoje, Akmenės rajone.

Jaukiai įrentose naujose patalpose susirinkusią Akmenės rajono ūkininkų grupę konsultuoti atvyko Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjo pavaduotojas Stasys Joneikis. Tokio tipo LŪS seminare inspektorius dalyvavo pernai LŪS Pagėgių krašto pirmininko Remigijaus Kelnerio ūkyje Lumpėnų kaime (Pagėgių sav.), tad gerai žinojo ko iš jo tikisi ūkininkai ir kokie klausimai jiems labiausiai neduoda ramybės. Pasidžiaugęs, kad Akmenės rajone įvyksta mažiausiai nelaimingų atsitikimų (patenkančių į statistiką) lyginat su kitais Šiaulių apskrities rajonais, inspektorius vis tik ragino ūkininkus būti budriems ir nesiliauti atsakingai rūpintis darbų sauga organizuojant ūkio darbus. Skaudžių nelaimų labai dažnai pasitaiko nedideliuose ūkiuose, kur nėra darbinių santykių, ir kurios į nelaimingų atsitikimų statistiką nepatenka. S.Joneikis priminė dalyviams ūkininko-darbdavio pareigas instruktuoti darbuotojus, aprūpinti juos darbo rūbais ir įrankiais, aptarė atvejus, kaip derėtų elgtis ūkininkui, jei darbuotojai patys nesilaiko ūkyje nustatytos darbų saugos reikalavimų, patikrino kaip ūkininkai supranta ūkyje galimos rizikos vertinimo procedūrą, nagrinėjo situacijas, į kurias patenka darbdaviai atsitikus nelaimingam atsitikimui.
Ūkininkauti Stanislovas ir Vilija Bačiuliai pradėjo 1995 m. turėdami 15 hektarų. Pats turėdamas agronomo išsilavinimą už pajus įsigijęs buvusio kolūkio fermų pastatus, pamažu ūkį plėtė: palaipsniui didino dirbamos žemės plotą, didino kiaulių skaičių, kurių vienu metu laikė apie 1500 vienetų, ganė 200 galvijų, iš kurių melžė per 100 karvių. Šiandien Stanislovo Bačiulio valdomos žemės plotas yra beveik 1000 ha ir tebėra mišrus. Jame auginami kviečiai, rapsas, žirniai, laikomų kiaulių skaičius susitraukė iki 50 vnt., bet gyvulių ūkininkai neatsisakė – ganyklose išdidžiai ganosi 70 vnt. Angus veislės mėsinių galvijų banda. Ūkininkauti padeda žmona, sūnus ir 12 samdomų darbuotojų. Kadangi ūkininkas planuoja iš esmės keisti ūkininkavimo kryptį ūkį orientuodamasis į mažiau laiko sąnaudų reikalaujančią augalininkystę, renovacijos prašantys senieji ūkio pastatai bus rekonstruojami, perstatomi.
Diskusijose apie ūkininko planus inspektorius S. Joneikis perspėjo ir patarė ūkininkams gerai apgalvoti bei pasiruošti planuojamiems statybos darbams. Derėtų tinkamai įvertinti kokio tipo darbai bus atliekami ūkio darbuotojų rankomis, kur slypi galimi pavojai. Remonto ar demontavimo darbai avariniuose statiniuose yra priskirti pavojingiems darbams. Pavojingu darbu yra laikomas darbas, pasižymintis didesne profesine rizika, kuriai esant traumos ar kitokia darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksnių) poveikio yra didesnė. Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo bei šių darbų saugaus atlikimo tvarką nustato darbdavys. Darbuotojai, prieš pradedant dirbti pavojingus darbus mokomi darbo vietose, įmonėse, seminaruose arba juos moko profesinio mokymo teikėjai darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens nustatyta darbuotojų mokymo ir žinių DSS klausimais tikrinimo ir vertinimo tvarka, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią šių darbuotojų mokymo, žinių tikrinimo ir vertinimo tvarką. Tad prievolės minėtus darbuotojus siųsti mokytis mokymo įstaigoje nurodytieji teisės aktai nenustato. Darbdavys (įmonės vadovas) pats sprendžia, kur mokyti darbuotojus prieš jiems pradedant dirbti pavojingus darbus.
Kadangi šalyje sparčiai plinta Afrikinis kiaulių maras, įvertindamas pavojus, ūkininkas seminaro dalyvių į fermas neįleido. Pastariesiems užteko praktikos su inspektoriumi vertinant rizikas kitose ūkio vietose. Plataus profilio ūkininko ūkyje pavojų susižaloti ar būti sužalotam atsiranda gerokai daugiau nei siauros ekonominės šakos įmonėje. Čia veikia sudėtingi įrenginiai, žemės ūkio mašinos, vyksta jų remonto darbai, yra platus elektros tinklas, melžiami, šeriami, tvarkomi galvijai, renkamos srutos, sandėliuojama užauginta produkcija, gabenami sunkiasvoriai kroviniai, neretai vyksta statybos ar pastatų remonto darbai. Vienam ūkininkui viską sužiūrėti ypatingai sunkus darbas. Seminaro dalyviai prisipažino, kad dabar gerai žino kokios dar veiklos turės savo ūkiuose artėjančios žiemos metu – naujomis akimis pažvelgti į ūkyje esančią tvarką ir gresiančius pavojus. LŪS Akmenės skyriaus pirmininkė Gražina Gauronskienė jau organizuoja naują seminarą darbų saugos reikalavimų vykdymo tema su VDI konsultantais, kuris bus skirtas platesnei rajono ūkininkų grupei.

Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

img_0365 img_0372 img_0412 img_0391

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį