Būti ar nebūti LŪS nariais

Rokiškis 1

(2016-04-08)

Balandžio 6 d. Kamajuose (Rokiškio rajone) ūkininko Jono Venslovo iniciatyva buvo susirinkę rajono ūkininkai su tikslu nuspręsti: ar Rokiškio rajono ūkininkų sąjungai reikia grįžti į Lietuvos ūkininkų sąjungos narių gretas, ar kurti naują organizaciją rajone, kuri stotų į LŪS. Jau beveik 5 metai, kai Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga nėra LŪS narė ir šiam sprendimui didelės įtakos turi neigiamas rajono pirmininko Vytauto Šliko nusistatymas prieš LŪS pirmininką Joną Talmantą. V.Šlikas nesutinka grąžinti savo vadovaujamos organizacijos į respublikinę Sąjungą, kol pastarajai vadovauja J.Talmantas. Ūkininkas Jonas Venslovas susirinkusiems siūlė steigti naują Rokiškio krašto ūkininkų sąjungą ir stoti kuo greičiau į LŪS. Ūkininkams iškėlus klausimą, kam rajone reikalingos dvi ūkininkų sąjungos, buvo nuspręsta: sudaryti  ūkininkų iniciatyvinę grupę, kuri artimiausiu metu susitiks su dabar veikiančios rajono ūkininkų sąjungos valdyba tartis dėl visuotinio narių sušaukimo, pirmininko perrinkimo ir stojimo į LŪS. Jei dėl kokių nors priežasčių V. Šliko vadovaujama rajono Ūkininkų sąjunga priimtų sprendimą nieko nekeisti, respublikinės asociacijos nariais tapti norintys rajono ūkininkai po 30 dienų kurs naują Rokiškio krašto ūkininkų sąjungą.

Kamajuose vykusiame susirinkime svečiavosi LŪS pirmininkas, LŪS administracijos darbuotojos, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Aušrys Macijauskas, Rokiškio rajono žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė.

Spaudoje apie renginį skaitykite „Gimtasis rokiškis“ ir „Ūkininko patarėjas„.

Straipsnį parengė LŪS adminsitracija

Rokiškis 2

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį