Dar kartą apie įsėlį ir posėlį, skirtą 2018 m. žalinimo užskaitai

žalias laukas rudenį

(2018-03-28)

Ūkininkai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, ne mažiau kaip 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). EASV užskaitai dirvos gerinimo tikslais galima sėti posėlį arba įsėlį, azotą kaupiančius augalus, laikyti juodąjį arba žaliąjį pūdymą. 

1 m2 posėlio arba žolinio įsėlio atitinka 0,3 m2 EASV ploto. Koeficientas liko tas pats kaip ir ankstesniais metais. Tačiau praėjusiais metais pagal Tiesioginių išmokų taisyklės ūkininkas buvo įpareigotas posėliui skirtą augalų mišinį sudaryti tik iš vasarinių augalų rūšių sėklų. Nuo šių metų ūkininkai mišiniui gali naudoti ir žieminių rūšių augalus (žr. Taisyklės).

Sėjant posėlį

Posėlis sėjamas birželio 30 d. – rugpjūčio 15 d. po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo. Sėjamas posėlis, kurį sudaro bent dviejų augalų rūšių sėklų augalų mišinys (kviečių, kukurūzų, miežių, garstyčių, rapsų, ankštinių, žolinių augalų ir kitų augalų), jis turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d.

 Šiemet pakeitus Tiesioginių išmokų taisykles, buvo palengvintas žalinimo reikalavimo, susijusio su posėlio arba žolinio įsėlio išlaikymu, įgyvendinimas. Posėlis gali būti išlaikomas trumpiau negu iki spalio 15 d., jei jis nepertraukiamai išlaikomas bent 8 savaites. Pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu turi informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) apie sėją, nurodydamas tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas. Posėlis negali būti naudojamas ganymui ir derliui ir turi būti įterptas į dirvą iki kitų metų gegužės 1 d., ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas apie tai el. paštu ar telefonu informuojama NMA.

 Sėjant įsėlį

Įsėlis sėjamas į pagrindinį pasėlį balandžio 1 d. – birželio 30 d. įsėjant žolinius augalus (priklausančius III grupei „Žoliniai azotą kaupiantys augalai“ arba kodu GPŽ deklaruojamus augalus), kurie turi būti sudygę ir matomi nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Kai po įsėlio sėjami žieminiai augalai, pareiškėjas gali išlaikyti įsėlį trumpiau, nei nurodyta, t. y. iki žieminių augalų sėjos, tačiau įsėlyje negalima ganyti ar jo šienauti iki spalio 15 d. arba iki tol, kol jame nepasėjami žieminiai augalai.

Primename, kad nuo šių metų visose ES valstybėse visuose EASV plotuose (t.y. posėlio, įsėlio, azotą kaupiančių augalų, juodojo ir žaliojo pūdymo plotuose) draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus (APP):

  • posėlio plotuose draudimas galioja po pagrindinės kultūros derliaus nuėmimo iki spalio 15 d. (arba iki įterpimo į dirvą dienos, jei posėlis nepertraukiamai išlaikomas bent 8 savaites),
  • įsėlio plotuose draudimas galioja po pagrindinės kultūros derliaus nuėmimo iki spalio 15 d. (arba trumpiau, jei po įsėlio sėjami žieminiai augalai).

Pagrindinės deklaruojamos kultūros plotuose, kada juose naudojamas įsėlis, APP naudojimas nėra draudžiamas.

Atkreipiame dėmesį, kad sėklos beicavimas prilyginamas augalų apsaugos produktų naudojimui.

NMA ir LŪS informacija

(Nuotraukos šaltinis eFoto.lt)

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį