Dar kartą apie numoduliuotų lėšų kompensavimą

(2016-11-16)

Pasigirstant įvairiausioms kalboms ir komentarams apie 2012–2013 m. taikytą nacionalinių išmokų (PNTI) moduliaciją, Žemės ūkio ministerija pažymi, kad dėl pritaikytos PNTI moduliacijos Lietuvos ūkininkams buvo paskirstyta tiek pinigų, kiek ir buvo numatyta biudžete. PNTI dydžiai už remtinus objektus buvo apskaičiuoti remiantis teorine didesne išmokėtina suma, kai, pritaikius moduliaciją, vis tiek išmokama tiek, kiek skirta ir valstybės biudžete, t. y. 2012 m. – 109 mln. Lt, 2013 m. – 117 mln. Lt.
Pritaikytos moduliacijos pasekmė – lėšų perskirstymas tarp smulkesniųjų ir didesniųjų ūkininkų. Smulkesnieji, kuriems priskaičiuota išmokų suma neviršijo 5000 eurų, gavo didesnes išmokų sumas, negu būtų gavę, jei moduliacijos nebūtų taikomos, tuo tarpu didesniesiems išmokų sumos buvo sumažintos. Taigi ūkininkams buvo išmokėtos visos Lietuvos biudžete PNTI numatytos lėšos.
Svarbu pabrėžti, kad ES Teisingumo Teismas pripažino negaliojančiais Europos Komisijos sprendimus, kuriais remiantis Lietuvai buvo leista mokėti PNTI, tačiau neįpareigojo kompensuoti ūkininkams numoduliuotų sumų.
Šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – LRV) yra priėmusi sprendimą sudaryti taikos sutartis ir išmokėti jų pagrindu numoduliuotas PNTI sumas tiems pareiškėjams, kurie kreipėsi į teismą, o sprendimą dėl kitų – priimti ateinančiais metais. Atsižvelgdama į sunkią pastarųjų metų padėtį žemės ūkyje, ministerija laikosi aiškios pozicijos – numoduliuotos PNTI turi būti kompensuotos visiems pareiškėjams, o ne tik tiems, kurie kreipėsi dėl to į teismą. Ministerija kreipėsi į Finansų ministeriją prašydama rasti papildomai apie 18 mln. eurų, kurie būtų skirti kompensuoti Lietuvos žemdirbiams numoduliuotas 2012–2013 m. PNTI sumas. Šios lėšos atsižvelgiant į realias Lietuvos biudžeto finansines galimybes galėtų būti išmokamos žemdirbiams per 5 metus, pradedant 2018 m., pirmiausia mokant tiems, kurie 2017 metais laikys melžiamas karves.
Šiuo metu ministerija vis dar laukia Finansų ministerijos atsakymo į pakartotinį kreipimąsi, pateiktą dar spalio mėn., dėl lėšų, reikalingų kompensuoti numoduliuotas lėšas visiems pareiškėjams. Gauti atsakymą tikimasi artimiausiu metu. Tikimės, kad naujai suformuota LRV palaikys anksčiau ministerijos teiktą siūlymą ir numatys biudžeto lėšas kompensacijoms.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Save

Save

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį