Išmokos pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ bus išmokėtos iki metų galo

Siekiant panaudoti visas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) lėšas, Europos Komisijai 2015 m. rugpjūčio mėnesį bus pateiktas paskutinis programos pakeitimas dėl lėšų perskirstymo tarp priemonių – tik tuomet bus galima išmokėti visas paramos lėšas jos gavėjams, informuoja Žemės ūkio ministerija. Šiuo metu visos priemonei „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ skirtos lėšos jau yra išnaudotos, todėl metinės kompensacinės išmokos pagal šią priemonę bus išmokėtos iki šių metų pabaigos.

Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ skirta žemės ūkio veikla užsiimantiems asmenims ir ūkio darbuotojams, nusprendusiems trauktis iš prekinės žemės ūkio gamybos ir perleisti valdą kitiems asmenims. Kasmetinės išmokos paramos gavėjams mokamos siekiant užtikrinti jų prarastas pajamas. Ankstyvo pasitraukimo išmokos gali būti mokamos ne ilgiau kaip 15 metų arba, kol  paramos gavėjui sukaks 70 metų, ūkio darbuotojui – iki nustatyto pensinio amžiaus, taip pat mokamos išmokos už ne pensinio amžiaus išlaikomus sutuoktinius.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonė „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ yra tęstinio pobūdžio, todėl 2007–2013 m. laikotarpiu išmokos taip pat buvo mokamos ir už įsipareigojimus, prisiimtus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 m. planą.

 Nuo 2004 metų paramos gavėjams, pasitraukusiems iš prekinės žemės ūkio gamybos, jau išmokėta 210 mln. Eur. Ankstyvo pasitraukimo parama iš viso pasinaudojo daugiau kaip 22 tūkst. pareiškėjų.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonei „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ iš viso skirta 120,6 mln. Eur (iš jų 103,8 mln. Eur įsipareigojimams pagal 2004–2006 KPP finansuoti ir 16,8 mln. Eur naujiems paramos gavėjams pagal 2014–2020 KPP), 2007–2013 m. laikotarpiu pasirašytos 2325 paramos sutartys.

 Prognozuojama, kad šiemet kasmetinių prašymų skaičius viršys 17 tūkst., o lėšų poreikis sudarys apie 17 mln. Eur.

Nors priemonei „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ 2007–2013 metams skirtos lėšos jau yra išnaudotos, tačiau gavus EK leidimą perskirstyti lėšas tarp programos priemonių, ankstyvo pasitraukimo metinės kompensacinės išmokos gavėjams bus išmokėtos ne vėliau kaip iki einamųjų metų pabaigos.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį