Kaip teisingai deklaruoti ekologinio ūkio apsaugos juostas, mišrius sodus ir uogynus

DĖMESIO Ekologinių ūkių šeimininkams

(2017-05-29)

Žemės ūkio ministerijos atsakingi specialistai parengė išaiškinimą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, VšĮ „Ekoagros“ ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl mišrių sodų ir uogynų deklaravimo pagal KPP 2014-2020 priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Išaiškinimo raštas išsiųstas 2017-05-29,  rašto Nr. 2D-1907 (11.18 E). Kaip teisingai turėtų būti deklaruojami ekologinio žemės ūkio subjektų apsauginės juostos ir mišrūs sodai bei uogynai:

1. Deklaruojant apsaugines juostas, kuriose privaloma laikytis ekologinei gamybai keliamų reikalavimų – apsauginės juostos turi būti deklaruojamos kaip atskiri laukai nurodant deklaruojamo pasėlio kodą.

2. Deklaruojant ir mišriuosius ekologiškus sodus, ir mišriuosius uogynus (pvz., 10 obelų ir 3 kriaušės), kurie yra nurodyti priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2015-04-20 įsakymu Nr. 3D-286, 2 priede pateiktame tinkamų paramai uogynų ir vaismedžių sąraše:

2.1. turi būti deklaruojama pagal vyraujančią kultūrą, t. y. pagal pateiktą pavyzdį – „Obelų sodai“;

2.2. pareiškėjai, kurie mišriuosius sodus deklaravo kodu „KTS“ ir žymėjo požymį „EPI“, iki deklaravimo pabaigos (š. m. birželio 6 d.) gali pasikeisti kultūros kodą paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

ŽŪM informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį