Koks ženklinimas yra privalomas

img_0136 (2016-09-28)

LŪS tęsia renginių ciklą „Kartu mažiname ūkyje darbų saugai ir sveikatai kylančias rizikas“, kai nedidelėse diskusijų grupėse ūkininkai su Valstybinės darbo inspekcijos specialistais gvildena darbo saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymo klausimus. Antrasis šių metų toks seminaras rugsėjo 27 d. vyko LŪS Kupiškio skyriaus pirmininko Zigmanto Aleksandravičiaus, jo sūnaus ir žento bendrame ūkyje. Seminaro metu aptarti opiausi darbų organizavimo klausimai: darbuotojų įdarbinimas pagal kvitus, darbo saugos atsakomybės klausimai skolinant techniką, darbuotojų atsakomybė vykdant jiems pavestus darbus. Renginyje vertingų patarimų ir atsakymų į ūkininkų klausimus pateikė Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas Rimantas Trota ir jo pavaduotojas Vaidas Pauliukas. 

Vertindami galimas rizikas dideliame augalininkystės ūkyje, ūkininkai nuolat diskutuoja ir kelia tą patį klausimą: koks ženklinimas ūkyje yra privalomas? Paprastai darbo inspektorių atsakymai būna paprasti ir ne vieno vaizdžiai iliustruojami jau įvykusių nelaimingų atsitikimų pasakojimais, kuomet nelaimės greičiausiai būtų buvę galima išvengti, jei kas būtų bent pažymėjęs galimai tykojančią grėsmę saugumui ar sveikatai. Pavojingos vietos atradimas, įvertinimas ir jos pažymėjimas jau yra pavojaus toje vietoje sumažinimas. Todėl ženklinimas yra būtinas visų pavojingų zonų, naudojamų nuodingų medžiagų ir jų laikymo vietų, pavojingų įrenginių ir įrankių atvejais.

Bene dažniausia inspektoriaus pastaba didesniame moderniame ūkyje – eismo judėjimo ženklinimo teritorijoje nebuvimas. Greičio ribojimo ženklai, judėjimo schemos didelėje lauko teritorijoje ne tik palengvina į ūkį patekusio transporto judėjimą, bet ir apsaugo tiek atklydusius vairuotojus, tiek atvykstančius ūkyje dirbti darbuotojus, įspėdami, kad reikia būti atidiems, perspėdami apie tai, ko reikia saugotis. Rengiant ir prižiūrint judėjimo kelius labai svarbu, kad jie būtų lygūs, kietos dangos, švarūs, be kliūčių, pavojingos vietos, perėjos, kliūtys, ribos ir pan. būtų aiškiai pažymėtos įspėjamaisiais ženklais ir kitomis priemonėmis, o darbuotojai, dirbantys ne labai gerai matomose vietose pvz., pakrovimo iškrovimo vietose, prie platformų ir kt., dėvėtų ryškius apsauginius rūbus. Kur įmanoma teritorijos judėjimo keliuose tikslinga pašalinti kliūtis, o kai to padaryti negalima, privalu jas aiškiai pažymėti, kad jos būtų gerai matomos ir apsaugotos užtvarais ar kitomis priemonėmis.

Seminaro Kupiškio rajone dalyviai vienbalsiai teigė, kad augalininkystės ūkiuose vienas pavojingiausių darbų yra darbas su augalų apsaugos priemonėmis. Daugeliu atveju šios priemonės yra labai kenksmingos medžiagos, su kuriomis dirbant būtinas ypatingas atsargumas ir dėmesingumas. Augalų apsaugos produktai didžiausią riziką kelia tų žmonių sveikatai, kurie darbo metu su jais turi tiesioginį sąlytį. Ruošiant pesticidų tirpalą ar purškiant juo, cheminio produkto gali patekti ant odos ar į burną, žmogus gali įkvėpti jo garų, dujų, dūmų ar aerozolių. Todėl būtina pasirūpinti, kad cheminiai preparatai būtų teisingai suženklinti, neprieinami pašaliniams asmenis, juos naudotų tik tam darbui parengti asmenys, dėvintys apsauginius drabužius, apavą, apdangalus; panaudoti agregatai ir indai būtų sandarūs, tvarkingai veikiantys, laiku plaunami, visad po ranka būtų vandens konteineriai, pagalbos priemonės, jei cheminės medžiagos vis tik pažeistų apsaugas. Z.Aleksandravičiaus ūkyje yra darbuotojams įrengtos persirengimo patalpos, sudarytos sąlygos nusiprausti, papietauti.

VDI informuoja, kad ūkininkai, pageidaujantys gauti metodinę pagalbą darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo klausimais, turi galimybę pasikviesti į savo ūkį konsultacijai VDI inspektorių. Dėl konsultacijos reikia kreptis į VDI teritorinio skyriaus vedėją raštu arba el. paštu pateikiant laisvos formos prašymą, nurodant konsultavimo tikslus, apimtis ir neaiškius klausimus.

Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

img_0113-1 img_0120 img_0151 img_0134  img_0148

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį