Laisva valia britai pareiškė norą palikti Europos Sąjungą

RIGA SUMMIT (2016-06-27)

Iš karto po britų referendumo dėl išstojimo iš ES rezultatų paskelbimo Europos Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio kvietimu birželio 24 d. rytą Briuselyje susitiko Europos Parlamento pirmininkas M. Schulzas, Europos Tarybos pirmininkas D. Tuskas ir ES Tarybai pirmininkaujančios šalies Ministras pirmininkas M. Rutte. Jie aptarė Jungtinės Karalystės referendumo rezultatus ir paskelbė šį bendrą pareiškimą:

„Laisvu ir demokratiniu procesu britai pareiškė norą palikti Europos Sąjungą. Apgailestaujame dėl šio sprendimo, tačiau gerbiame jį.
Ši padėtis neturi precedento, tačiau mūsų atsakas vieningas. Esame ryžtingi ir tvirtai laikomės pagrindinių ES vertybių – įtvirtinti taiką ir jos tautų gerovę. 27 valstybių narių Sąjunga gyvuoja toliau. Sąjunga yra mūsų bendros politinės ateities modelis. Mus sieja istorija, geografija ir bendri interesai. Tuo remdamiesi toliau plėtosime savo bendradarbiavimą. Kartu spręsime bendrus uždavinius didinti ekonomikos augimą bei gerovę ir užtikrinti saugią aplinką mūsų piliečiams. Šiame darbe visapusiškai dalyvaus institucijos.
Dabar tikimės, kad Jungtinės Karalystės Vyriausybė kuo greičiau imsis veiksmų pagal šį britų sprendimą, kad ir koks skausmingas būtų šis procesas. Delsimas tik be reikalo pratęstų netikrumą. Turime taisykles, kurių laikantis procesas gali vykti sklandžiai. Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnyje nustatyta procedūra, kurios reikia laikytis, kai valstybė narė nusprendžia palikti Europos Sąjungą. Esame pasirengę sparčiai pradėti derybas su Jungtine Karalyste dėl jos pasitraukimo iš Europos Sąjungos sąlygų. Kol derybų procesas nepasibaigs, Jungtinė Karalystė lieka Europos Sąjungos nare ir turi visas su tuo susijusias teises ir pareigas. Pagal Jungtinės Karalystės ratifikuotas sutartis, kol Jungtinė Karalystė neišstojo iš ES, jai galioja visa ES teisė.
Kaip buvo susitarta, 2016 m. vasario 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime pasiektas „Naujas susitarimas dėl Jungtinės Karalystės Europos Sąjungoje“ nebeįsigalios ir nustoja egzistuoti. Iš naujo deramasi nebus.
Viliamės, kad ateityje Jungtinė Karalystė bus artima Europos Sąjungos partnerė. Tikimės, kad šiuo klausimu Jungtinė Karalystė suformuluos savo pasiūlymus. Bet kokiame susitarime, kuris bus pasiektas su Jungtine Karalyste kaip su trečiąja šalimi, turės būti atspindėti abiejų šalių interesai ir išlaikyta pusiausvyra, kiek tai susiję su teisėmis ir pareigomis.“

Europos Komisijos pranešimas

(nuotraukoje D. Tuskas, M. Schulzas ir J. C. Junckeris, 2015 m. gegužės 22 d. Ryga, EPA/VALDA KALNINA)

Save

Save

Save

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį