Lietuvos ūkininkų sąjunga skelbia „Konkursą „Metų ūkis 2018“

paveikslelis Metu ukis

(2018-05-25)

Lietuva šiemet mini valstybės atkūrimo 100-metį, o konkursas „Metų ūkis“ skaičiuoja ketvirčio amžiaus sukaktį – bus organizuojamas 25-tąjį kartą. Konkurse dalyvauti kviečiami Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, aktyviai ūkininkaujantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti ir veiklą vykdanti rajono Ūkininkų sąjunga. Konkursas taip pat gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse. Konkurso rezultatus LŪS administracijai būtina pristatyti iki 2018 m. spalio 15 d. imtinai.

Konkurso pradžia – nuo paskelbimo žiniasklaidoje datos.

Informacija pasiteiravimui: 8-37 225301, 8-687 83457, el.paštu lus@lus.lt .

Konkurso rezultatų apibendrinimo renginio GENERALINIS RĖMĖJAS – Swedbank, PAGRINDINIS RĖMĖJAS – UAB „Biržų žemtiekimas“

Konkurso nuostatai 2018

Konkurso dalyvio anketa

Vertinimo komisijos protokolo išrašo forma

 KONKURSO „METŲ ŪKIS 2018”

n u o s t a t a i

KONKURSO TIKSLAS – skatinti ūkininkus pažangiai ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.

  1.  KONKURSO ORGANIZATORIAI – Lietuvos ūkininkų sąjunga.
  2. RĖMĖJAI – įmonės, pareiškusios norą remti konkursą.
  3. KONKURSO DALYVIAI – Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre,  dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.
  4. KONKURSO ORGANIZAVIMAS – konkursas rajonuose (savivaldybėse) organizuojamas dviem etapais: pirmiausia pagal vertinimo kriterijus seniūnijose išrenkami geriausi ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus, sudaromi aplankytų ūkių sąrašai, po to išaiškinami geriausi ūkiai rajono (savivaldybės) lygmenyje.
  5. VERTINIMO KOMISIJOS – sudaromos iš rajono (savivaldybės) konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų rajono žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus – ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.
  6. VERTINIMO KRITERIJAI – vertinimas susideda iš trijų dalių:

                                                  1)      ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas,

                                                 2)      ūkio veiklos ir Jo rezultatų įvertinimas,

                                                 3)      papildomi kriterijai.

(su pilnais konkurso nuostatais galite susipažinti LŪS administracijoje, www.lus.lt arba kreipiantis į rajono (savivaldybės) vertinimo komisiją)

 LAIMĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS

Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimu, surinkę daugiausiai balų. Kiekviename rajone (savivaldybėje) išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos (kiekvienoje vietoje po vieną laimėtoją). Nugalėtojams vertinimo komisija pateikia konkurso anketas, kurias jie užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Tačiau jie gali būti kviečiami tapti vertinimo komisijos nariais.

Konkurso nugalėtojų apdovanojimas organizuojamas ir vykdomas dviem etapais:

  • rajoniniame (savivaldybės) lygmenyje – rengia rajoninio (savivaldybės) konkurso organizatoriai;
  • respublikiniame – rengia Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija. Į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.

KONKURSO INFORMACINIAI RĖMĖJAI – laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“,  LRT radijo laida „Gimtoji žemė“, portalai www.ukininkopatarėjas.lt, www.agroakademija.lt, www.agroeta.lt (sąrašas nebaigtinis).

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį