Lietuvos žemės ūkio taryba delegavo atstovus į Europos Parlamento Peticijų komiteto posėdį

peticijos

(2019-01-09)

2019 sausio 8 d įvyko Lietuvos žemės ūkio tarybos (toliau – Taryba) susirinkimas. Susirinkę Tarybos nariai (Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos pieno augintojų asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija ir Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų augintojų asociacija) aptarė pasiruošimo Europos Parlamento Peticijų komiteto posėdžiui eigą, pritarė pasisakymo jame tezėms ginant Lietuvos žemdirbių poziciją, į posėdį delegavo Tarybos atstovus.

Lietuvos žemės ūkio taryba 2017 m. pabaigoje inicijavo peticijos “Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių žemdirbių” pasirašymą. Nepaisant kai kurių žemdirbių savivaldos organizacijų ignoravimo ir kliūčių, peticiją pasirašė net 52 359 Lietuvos piliečiai, neabejingi šalies žemės ūkio sektoriaus ateičiai. Įdomu šį skaičių palyginti su 2018 m. pasėlius deklaravusių žemdirbių skaičiumi – 128 136.

2018 m. vasario mėnesį Jonavoje įvykusiame Visuotiniame žemdirbių suvažiavime peticija, buvo įteikta Europos Parlamento nariui B. Ropei, o šis 2018 m. pavasarį Lietuvos žemės ūkio tarybos vardu ji įteikta Europos Parlamento Peticijų komitetui.

Peticijų komiteto paprašyta, Europos Komisija 2018 m. liepos 30 d. raštu pateikė informaciją dėl peticijoje iškeltų reikalavimų. Tarybos netenkino formalūs ir bendro pobūdžio Europos Komisijos atsakymai, ir ji Peticijų komitetui 2018 m. rugsėjo 27 d. raštu pateikė savo pastabas.

Nepaisant to, 2018 m. spalio 9 d. Peticijų komiteto darbotvarkėje 52 359 Lietuvos piliečių pasirašyta peticija buvo įtraukta į sąrašą peticijų, kurias buvo siūloma užbaigti, atsižvelgiant į Komisijos atsakymus raštu arba kitus gautus dokumentus. Pravertė ankstesnė Tarybos narių bylinėjimosi su Europos Komisija patirtis dėl išmokų moduliacijos 2012 ir 2013 metais, tad Taryba operatyviai informavo Peticijų komitetą apie prieštaravimą tokiam komiteto sprendimui. Raštas tikslą pasiekė: 2018 m. gruodžio 17 d. Tarybos atstovus Peticijų komiteto Sekretoriatas pakvietė dalyvauti komiteto posėdyje, įvyksiančiame š.m. sausio 22 d.

Lietuvos žemės ūkio taryba tikisi, kad artėjančiame posėdyje bus įsigilinta į jos pateiktus akivaizdžius diskriminavimo faktus bei kitų Europos Sąjungos sutartyje deklaruojamų vertybių pažeidimus, bus atsižvelgta į Lietuvos žemdirbių reikalavimus ir bus nedelsiant imtasi priemonių padėčiai ištaisyti, kad:

a) Lietuvai 2020 m. skiriamas finansinis paketas užtikrintų realias (o ne 2009 m. deklaruotų plotų apimtyje), 2013 m. vasario 7-8 d Europos vadovų Tarybos sutartas ir pažadėtas 196 eur/ha tiesiogines išmokas 2020 m., o žalinimo išmoka už klimatui ir aplinkai naudingas praktikas būtų prilyginta vidutinei ES žalinimo išmokai.

b) Tiesioginės išmokos Lietuvos ūkininkams jau nuo 2021 m. siektų ES vidurkį, netaikant jokių diskriminacinių į 90 % ES vidurkio orientuotų konvergencijos formulių, be jokių papildomų pereinamųjų laikotarpių, kurie, kaip buvo numatyta Lietuvos Stojimo į Bendriją akte, jau baigėsi 2013 m.

Sausio 22 d. Europos Parlamento Peticijų komiteto posėdyje Lietuvos žemdirbiams atstovaus Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos direktoriaus pavaduotojas E. Pranauskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos tarptautinių ryšių koordinatorė J. Motiejūnienė, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos direktorius I. Jankauskas.

Lietuvos žemės ūkio tarybos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį