Maltos prioritetai pirmininkaujant ES Tarybai

20170101-mtpresidencybanner (2017-01-05)

2017 m. sausio 1 d. pirmininkavimą ES Tarybai perėmė mažiausia ES valstybė – Malta.

Tai pirmasis Maltos pirmininkavimas ES Tarybai, kuris truks iki liepos 1 d., kada ES Tarybos vairą perims Estija. Pirmąjį šių metų pusmetį baigsis bendras Nyderlandų, Slovakijos ir Maltos pirmininkavimas, prasidėjęs lygiai prieš metus. Kitą trio sudarys: Estija, Bulgarija ir Austrija. Maltos pirmininkavimo prioritetais keliami siekiai atkurti pasitikėjimą ES, vesti konstruktyvų dialogą ir svarstymus dėl ES ateities, taip pat spręsti migracijos, saugumo ir ekonomikos klausimus.

Pagrindiniai klausimai Maltos pirmininkavimo laikotarpiu žemės ūkio sektoriuje:

  • Klimato kaita ir prisitaikymas prie jos, efektyvesnis vandens išteklių naudojimas bei iššūkiai kovojant su sausra bei potvyniais;
  • BŽŪP ir žalinimas – į darbotvarkę ketinama įtraukti klausimą dėl žalinimo priemonių įgyvendinimo ataskaitos, ypatingai dėl ekologiniu požiūriu svarbių vietovių (EASV) ir 5 proc. taisyklės peržiūrėjimo. Taip pat ketinama grįžti prie klausimo, susijusio su pesticidų draudimu EASV vietovėse;
  • Bus tęsiamas darbas su BŽŪP supaprastinamu dokumentų pakete „Omnibus“, ekologinio ūkininkavimo reglamentais, maisto tiekimo grandinės klausimu, Komisijos pasiūlymais dėl veterinarinių vaistų reglamento ir dėl vaistinių pašarų.

Parengta pagal ES Tarybos informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį