Marijampolės ataskaitiniame susirinkime

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2017-02-15

LŪS Marijampolės skyrius vasario 10 d. Kultūros centro kavinėje turėjo ataskaitinį narių susirinkimą už 2016 veiklos metus. Dalyvavo 44 nariai iš 84, svečiai. Nario mokestį daugumas narių moka reguliariai, tačiau yra keletas, kurie jo nemokėję jau kelis metus. Susirinkusieji priėmė sprendimą duoti mėnesį laiko jiems pasitaisyti.

Skyriaus pirmininkas Sigutis Jundulas pristatė nuveiktus darbus, veiklos ataskaitą, pateikė išsamią informaciją apie gautas ir panaudotas lėšas. Visos ataskaitos buvo patvirtintos. Nariai diskutavo kaip pritraukti į narius daugiau jaunų ūkininkų. Taip pat buvo pritarta S. Jundulo pasiūlymui metų eigoje suorganizuoti išvyką pas kolegas į kitus rajonus, pasidalinant ūkininkavimo veiklų patirtimi, tuo pačiu aplankant kultūros ir istorinius objektus. Nariai priėmė sprendimą, jog reikėtų kompensuoti kuro išlaidas skyriaus pirmininkui vykstant į LŪS organizuojamus susirinkimus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Susirinkime dalyvavęs LŪS pirmininkas Jonas Talmantas pasidžiaugė skyriaus veikla, noru burtis ir priminė, jog tik pačių ūkininkų iniciatyva gali organizacija gyvuoti. Taip pat su ūkininkais diskutavo apie aktualias šiuo metu žemdirbiams problemas, rūpesčius, su kuriais susiduria ne tik šio rajono žemdirbiai, bet visi žemdirbiai, aptarė dabar diskutuojamus klausimus su atsakingomis valdžios institucijomis.

Susirinkime dalyvavę Marijampolės savivaldybės vicemeras Povilas Isoda bei žemės ūkio skyriaus vedėjas Eugenijus Alesius  padėkojo už sunkų žemdirbių darbą bei ūkininkams pažadėjo savo paramą ir pagalbą, sprendžiant iškilusias ūkiškas problemas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UAB „Forestila“, parėmusi skyrių, išsamiai pristatė savo parduodamą produkciją: traktorius, motoblokus, kitą nesavaeigę techniką, skirtą gyvulių šėrimui, aplinkos priežiūrai, trąšų paskleidimui ir kitiems ūkio darbams.

Parengė

Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija

Nuotraukų autorius Sigutis Jundulas

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį