Mokesčių ir teisės klausimų darbo grupės posėdyje

S

(2015-11-19)

Paskutiniame šių metų COPA-COGECA Mokesčių ir teisės darbo grupės posėdyje aptartos Teisingumo Teismo nagrinėtos bylos, susijusios su konkurencija Europos Sąjungoje, ES Komisijos nagrinėtos bylos, susijusios su valstybės pagalba ES, diskutuota PVM klausimu, pateiktas Vokietijos ūkininkų sąjungos prašymas pasidalinti informacija apie degalų, naudojamų ūkiuose ūkininkavimo tikslais, apmokestinimą valstybėse narėse, aptarti pasiūlymai kurti naujas COPA-COGECA darbo grupes, susijusias su gyvūnų gerovės teisine praktika ir ekologiniu kompensavimu, išrinkta nauja grupės vadovybė.

Pasibaigus COPA-COGECA Mokesčių ir teisės darbo grupės pirmininkės p. Birgit Buth kadencijai, vadovaujantis COPA-COGECA darbo grupių darbo tvarkos taisyklėmis, lapkričio 17 d. posėdyje buvo renkamas naujasis darbo grupės pirmininkas ir 2 jo pavaduotojai. Posėdžio metu vienbalsiai darbo grupės pirmininku buvo išrinktas Samuel Cornella – 32 metų teisininkas, Italijos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos atstovas, . Jo pavaduotojais bendru sutarimu išrinkti Héloïse Gruger (Prancūzijos Ūkininkų sąjungos nacionalinė federacija) ir Stefan Walter (Vokietijos ūkininkų sąjunga).
Naujasis grupės pirmininkas įvardijo grupės darbo prioritetus. Vienas jų įsitikinti, kad naujajame ES teisės ir mokesčių veiksmų plane žemės ūkio įmonėms, kurio dalis yra nauja ES Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių bazė, būtų deramai apginti žemės ūkio kooperatyvų interesai. Samuel Cornella pritaria, kad reikalingas mokestinis suderinamumas tarp šalių narių ir įmonių, tačiau jo įsitikinimu, šis suderinamumas neturėtų pakenkti žemės ūkio kooperatyvų veiklai ir jų nariams. ES Komisija taip pat stengiasi suvaržyti kartelinių susitarimų žemės ūkio sektoriuje plėtrą, todėl COPA-COGECA grupės nariams svarbu įsitikinti, kad žemės ūkio kooperatyvai veikia pagal konkurencijos taisykles. Kitas pirmininko įvardijamas prioritetas yra per teisinę prizmę išnagrinėti kaip valstybėse narėse įgyvendinama Bendroji žemės ūkio politika. Besiruošdamos naujosios BŽŪP įgyvendinimui šalys narės išleido eilę nacionalinių teisės aktų ir administravimo bei kontroliavimo taisyklių, kurios kiekvienoje šalyje skiriasi. COPA-COGECA ekspertų grupės nariai nori palyginti ir įvertinti naujų įsakymų daromą įtaką bendrai konkurencijos aplinkai.

Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį