Mūsų jėga – vienybėje!

LUS_ ACIU

(2019-07-11)

Š.m. liepos 5 d. LŪS nariai rinkosi į Kėdainių areną. Proga neeilinė – paminėjome dvi gražias Lietuvos ūkininkų sąjungos sukaktis: 100-ąsias organizacijos įkūrimo ir 30-ąsias atkūrimo metines. LŪS atkūrimo data 1989 m. vasario 12 d. o įkūrimo – 1919 m. gruodžio 28-29 d., tad abi sukaktis nutarta paminėti tarpe dviejų organizacijai svarbių datų – laisvesniu nuo rūpesčių laiku – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dienos išvakarėse. Pasveikinti LŪS bendruomenę ir pasidžiaugti bendryste į renginį atvyko Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis,  Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, Seimo nariai Kazys Starkevi2ius ir Aurimas Gaidžiūnas, Kėdainių rajono savivaldybės meras – renginio globėjas – Valentinas Tamulis, kitų rajonų savivaldybių merai ir žemės ūkio skyrių vedėjai, įvairių organizacijų bei asociacijų vadovai ir atstovai, rėmėjai.

Jeigu ūkininkams bus čionai gera gyventi, jei jie bus turtingi, tai ir visa šalis bus laiminga. Tuomet ir darbininkas, ar jisai sodžiuje, ar mieste gyventų, bus tinkamiau aprūpintas ir viso krašto gerovė bus pakilusi,“ rašė pirmasis Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas agronomas Aleksandras Stulginskis 1920 kovo mėn. paties redaguotame Ūkininkų sąjungos laikraštyje „Ūkininkas“.

Filmuko nuotr Istorinis video siužetas

Ūkininkų sąjunga, būdama nuo nieko nepriklausoma, visada gynė ir gins savo narių interesus, jų teisėtus lūkesčius ir ūkininko orumą. Mums svarbiausia, kad Dievas padėtų ir valdžia netrukdytų,“ – stiprybės ir vienybės linkėjo LŪS pirmininkas Jonas Talmantas savo kalboje visiems susirinkusiems į renginį.

Nuo pat organizacijos atsikūrimo dienos Ūkininkų sąjunga savo veiklą vykdo per rajonines ūkininkų sąjungas. Šiandien jos veikia 41 šalies rajone ir vienija per 5000 narių – tikrųjų ūkininkų: daug labai sumanių, išradingų, iniciatyvių visuomenininkų, savo darbui atsidavusių, žymių žemdirbių. Tai tikri savo krašto patriotai, laisvi savo amato meistrai, užtikrinantys saugų mūsų tautos aprūpinimą maistu. „Tas ryšys, kuris jungia mus, ūkininkus, į vieną kumštį yra ir jėga, ir atsakomybė. Ūkininkų sąjungos nariai suėję į būrį, susikooperavę, ieško geriausių sprendimų, išeičių iš susidariusios padėties: kuria kooperatyvus, rekonstruoja melioracijos sistemas, valo, taiso kelius, yra didelis ramstis kaimo bendruomenėse. Nenuleiskime rankų!“ – ragino išlikti vieningiems J.Talmantas.

Šventėje prisiminta organizacijos istorija ir pagerbti tie, kurių dėka Ūkininkų sąjunga gyvuoja iki šiol. Specialiai LŪS įkūrimo 100-mečio ir atkūrimo 30-mečio proga buvo sukurti išskirtinės kokybės, vienetiniai apdovanojimai. Iškiliausiems organizacijos vedliams, atsidavusiems asmenims už svarų indėlį organizacijos veikloje įteikti Lietuvos ūkininkų sąjungos šimtmečio ordinai, specialiomis padėkomis pagerbti LŪS nariai pasižymėję stiprinant organizaciją rajonuose, esamiems LŪS skyrių pirmininkams padėkota įteikiant po išskirtinį organizacijos ženklelį, padėkota ir buvusieji rajonų lyderiams.

Kėdainių arenos fojė įrengtoje nedidelėje istorinių dokumentų ekspozicijoje buvo galima susipažinti su pirmaisiais Lietuvos ūkininkų sąjungos įstatais ir pirmųjų Ūkninkų sąjungos veiklos metų apžvalgos leidiniu,  kuriuos renginiui paskolino nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. „Istorija mums padeda geriau suprasti dabartį, atveria amžinąsias vertybes, įkvepia naujoms veikloms ir siekiams,“ teigė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė pristatinėdama ekspoziciją susidomėjusiems svečiams.

Susirinkusius Ūkininkų sąjungos narius ir svečius linksmino grupė „Jonis“, Martynas Kavaliauskas, Vytautas Šiškauskas ir dirigento Vytauto Lukočiaus vadovaujama „Vilniaus sinfonietta“. Šventės globėjas Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, generalinis rėmėjas – bendrovė „Dojus Agro“.

Norėdami pavartyti renginio foto albumą, apsilankykite Lietuvos ūkininkų sąjungos Facebook paskiroje.

Nuoširdus ačiū ir kitoms įmonėms bei jų vadovams, parėmusiems šį renginį: pagrindiniams rėmėjams uždaroms akcinėms bendrovėms ART21 ir Agrochema, akcinei bendrovei „Linas Agro“ ir Syngentai, renginio rėmėjams: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, Žemės ūkio ministerijai ir Lietuvos kaimo tinklui, uždaroms akcinėms bendrovėms Rovaltra, Baltic Agro ir Tradecorp, Konekesko Lietuva, BASF, Biržų žemtiekimas, Ivabaltė, Agrorodeo, Vaderstad, Agrokoncernui, Naftrus, Vitera Baltic, akcinėms bendrovėms Krekenavos agrofirmai ir Lytagra.

Dėkojam informaciniams portalams „Agroakademijai“, „Mano ūkiui“, „Agroetai“, laikraščiui „Ūkininko patarėjas“, laidos „Gimtoji žemė“ kūrėjams, pristatantiems žinias, reportažus apie Ūkininkų sąjungos veiklą, jos narius.

Parengė Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija

Renginio akimirkos

GAR_0392 Nominantai GAR_0258 svečiaiGAR_0491Buvę pirmininkai _1remėjai GAR_0023GAR_0551GAR_0561 GAR_0330 salėjGAR_0548 Istoriniai dokumentai

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį