Neeiliniame COPA-COGECA prezidiumo posėdyje Komisaras atsakinėjo į ūkininkų klausimus

C-C presedia 06.02

(2020-06-04)

Š. m. gegužės 27 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl svarbaus ekonomikos gaivinimo plano „Next Generation EU“ ir pakoreguotą ilgalaikį ES biudžetą. Po neeilinio COPA-COGECA prezidiumo posėdžio, kuris buvo sušauktas šio vieno klausimo aptarimui su Europos Sąjungos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaru Janusz Wojciechowski, ūkininkų ir jų kooperatyvų organizacijų lyderiai nepasijuto nuraminti ir galintys nuraminti savo organizacijų narius. Pusantros valandos vykusiame dialoge su Komisaru ūkininkų atstovai žėrė klausimus, į kuriuos negavo konkrečių atsakymų – tik abstrakčius Komisijos pažadus: stebėsim, vertinsim, tikrinsim, derinsim, dirbsim su kiekviena šalimi atskirai. 

Trumpai pristatydamas ES Komisijos pasiūlymą dėl Daugiametės fainasinės programos (DFP) naujajam laikotarpiui, Komisaras džiaugėsi, kad pasiūlyme, kartu sudėjus DFP ir ekonomikos gaivinimo planą, matyti biudžeto padidėjimas, lyginant su 2018 m. pasiūlymu daugiamečiam biudžetui. Jis akcentavo, kad ekonomikos gaivinimo po pandemijos plane yra numatyta 15 mlrd., kurie bus skirti tik kaimo plėtrai su tikslu „padėti ūkininkams ir kaimo vietovėms pereinant prie žaliosios ekonomikos ir remiant investicijas bei svrabiausias reformas, kuriomis siekiama įgyvendinti Europos ambicingus aplinkosauginius tikslus“. Komisija įsitikinusi, kad tai bus ženklus priedas sektoriui įgyvendinant BŽŪP ir naująją strategiją „Nuo lauko iki stalo“. Tačiau prezidiumo posėdyje dalyvavusi LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė teigė, kad visi sutinka, jog papildomos lėšos Kaimo plėtros programai labai reikalingos, bet po Komisaro komentarų taip ir nepaaiškėjo, kaip ši papildoma suma, kuri skiriama tik iki 2024 m. pabaigos, natūroje pasieks ūkininkus. Ar prie šių pinigų šalims narėms bus leidžiama prisidėti savo biudžeto lėšomis ir kokiomis sąlygomis jais galės pasinaudoti ūkininkai? Pasak Komisaro, šalims narėms lėšos turėtų būti padalintos proporcingai pagal jų esamus vokus ir dabartinės proporcijos nebus keičiamos.

COPA-COGECA konsultatai skaičiuoja, jog finansavimas, skiriamas BŽŪP naujajam 2021-2027 laikotarpiui ne didėja, o mažėja. Biudžetas skiriamas tiesioginėms išmokoms nesiekia dabartinio finansinio laikotarpio lygio. COPA-COGECA nariai nuolat akcentuoja, kad iškėlus tokius tikslus žemės ūkiui, nebeužteks vien tik BŽŪP biudžeto lėšų. Žemės ūkį turi pasiekti kitų fondų pinigai, nes keliami reikalavimai jau toli gražu nebėra išskirtinai tik žemės ūkio sektoriaus reikalas. Komisaras žadėjo, kad jis sieks, jog veikloms, išeinančioms iš žemės ūkio spektro, finansuoti būtų pasitelktas Sąnglaudos, o ne vien BŽŪP fondas.

COPA-COGECA narių prezidentai rėmė Komisarą prie sienos, prašydami paaiškinti, kodėl pastarasis nedalyvavo tokių svarbių ūkininkams strategijų kaip  „Nuo lauko iki stalo“, „Biologinės įvairovės strategija“  pristatymo spaudos konferencijoje. Nematydami žemės ūkio komisaro, ūkininkai daro išvadas, kad žemės ūkio svarba sumenkinta, nors ūkininkai ir kaimo gyventojai įvardijami kaip svarbiausi strategijose įvardintų užmojų įgyvendintojai, jie jaučo alabai didelį spaudimą. J.Wojceichowski atšovęs, jog startegijose žemės ūkis yra labai svarbus, bet tik viena iš sudedamųjų dalių, todėl pristatyme privalomai dalyvavo tik platresnes temas kuruojantys komisrai, bandė raminti ūkininkų atstovus, jog strategijų įtaka sektoriui bus nuodugniai išanalizuota ir nuolat stebima, kad nenukentėtų ūkininkų pajamos ir sektoriaus konkurencingumas. „Pirmiausia turime užtikrinti maisto saugumą“, – kelis kartus savo atsakymuose į klausimus pabrėžė Komisaras.

Tačiau vien sektoriaus svarbos pripažinimo neskiriant jam deramo dėmesio ir finansavimo, ūkininkams neužtenka. Norint, kad būtų spračiai modernizuojami ūkiai, jie turi gauti reikalingus įrankius ir deramą atlygį už darbą, kuris ir būtų paskata investuoti. Ūkininkai prašo stabilumo, deramo BŽŪP biudžeto, rinkos reguliavimo priemonių, sąžiningų sąlygų ir papildomų lėšų primetant utopinių planų įpareigojimus. „ES laikas parodyti savo ūkininkams, kad yra pasirengusi juos paremti permainų laikotarpiu, ne vien tik reikalauti“, sakė Copa prezidentas Joachim Rukwied.

Parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė J.Motiejūnienė


Nuotraukoje
: Copa prezidentas Joachim Rukwied, Cogeca prezidentas Ramón Armengol ir  ES Žemės ūkio komisaras  Janusz Wojciechowski nuotolinio posėdžio metu.Parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė J.Motiejūnienė

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį