Nuo spalio 16 d. pradedamas mokėti tiesioginių išmokų avansas

money

(2019-10-08)

Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti tiesioginių išmokų avansinę dalį, nes jau atlikta didžioji dauguma būtinų patikrinimų. Avansinių išmokų sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys ir nederlingose žemėse. Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ 85 proc. skirtos paramos sumos.

2019 m. paraiškas gauti išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius pateikė 124 tūkst. ūkininkų, iš kurių 74 tūkst. kreipėsi paramos pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Tačiau nemaža dalis pateikusių pagal šią priemonę paraiškas ūkininkų nelaiko gyvulių, todėl išmokas gaus tik 48 tūkst. paramos gavėjų.
Planuojama, kad 280 mln. Eur tiesioginių išmokų avansas pasieks iki 99 proc. pareiškėjų. Tačiau, jei pavyzdžiui, pareiškėjai žalinimo atitikčiai skirtuose plotuose augina azotą kaupiančius augalus (taikomas reikalavimas suarus šiuos plotus apsėti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. arba palikti nesuartus bent iki einamųjų metų gruodžio 1 d.), avansinės išmokos pagal žalinimo schemą nebus mokamos. Šiems pareiškėjams iškart bus mokamos galutinės išmokos.
Tuo tarpu pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ 33 mln. Eur avansas bus išmokėtas iki 96 proc. ūkininkaujančių nederlingose žemėse pareiškėjų.
Preliminarūs avansinių išmokų dydžiai
Paramos schema
2019 m.
Vienkartinės išmokos už plotus
43 Eur už ha
Žalinimo išmokos
45 Eur už ha
Išmokos jauniesiems ūkininkams
31 Eur už ha
Išmokos už pirmuosius hektarus
39 Eur už ha
Susietosios išmokos už baltyminius augalus
40 Eur už ha
Susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus
9 Eur už ha
Susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai
70 Eur už ha
Susietosios paramos už pienines karves
80 Eur už pieninę karvę
Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse numatyti šie paramos avansiniai dydžiai:
Paramos schema
2019 m.
ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse
52 Eur už ha
ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų ) vietovėse
42 Eur už ha
ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso
20 Eur už ha
ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse
20 Eur už ha
ūkininkaujantiems potvynių užliejamoms teritorijoms priskiriamose vietovėse
20 Eur už ha

Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avanso išmokas mokėti nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d.

Informacinė lentelė su įsipareigojimais susijusių planinių patikrų atlikimo terminais.

Pagal NMA informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį