Pasėlių deklaravimo terminas pratęstas iki birželio 8 d.

(2018-06-05)

Atsižvelgiant į pernai vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Lietuvą užklupusias liūtis, dėl kurių užsitęsė žemės ūkio darbai, bei į didelį paraiškų teikimo intensyvumą paskutiniosiomis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo dienomis, deklaravimo laikotarpis pratęsiamas iki š. m. birželio 8 d. Pavėluotai pateikti paraiškas bus galima iki š. m. liepos 3 d.

SVARBU: Plotai, kuriuose įgyvendinama KPP 2014-2020 m. priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, GALI būti įskaičiuojami vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų įgyvendinimą. Praktiškai pasibaigus pasėlių deklaravimo terminui siūlomas pakeitimas žalinimo užskaitai tinkamų griovių deklaravime galios ir 2018 m. pateiktoms paraiškoms. Į pasėlių deklaravimo taisykles taip pat siūloma įrašyti ir dabar galiojanti nuostata, kad pareiškėjams ir jų sutuoktiniams, kurie dalyvavo arba dalyvauja įgyvendinant KPP priemones „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ arba „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“, parama nemokama.

Pagal ŽŪM informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį