Patvirtintos ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo taisyklės

galvijai   (2016-01-05)

Žemės ūkio ministerija, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas drausti gyvūnus bei mažinti gyvulininkyste užsiimančių ūkio subjektų veiklos riziką, parengė žemės ūkio ministro įsakymą „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Taisyklės nustato ūkio subjektams, draudžiantiems gyvūnus nuo gyvūnų ligų, dalies draudimo įmokų kompensavimo tvarką iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšų.

Parama kompensuojant dalį draudimo įmokų būtų teikiama: ūkio subjektams, apdraudusiems ūkinius gyvūnus nuo gyvūnų ligų, dėl kurių paprastai turi būti išnaikinami visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ir ūkyje esantys gyvūnai; jei pagal draudimo sutartį numatomi padengti nuostoliai (draudimo suma) viršija 30 proc. ūkio subjekto vidutinės metinės praėjusių metų trejų metų laikotarpio produkcijos; apdraudus šias gyvūnų rūšis: galvijus, avis, ožkas, kiaules, arklius ir naminius paukščius.

Numatoma kompensuoti iki 65 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos, neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos. Paramą administruos Savivaldybių žemės ūkio skyriai (atliks pareiškėjų pateiktų paraiškų ir dokumentų patikrinimą ir priims sprendimą dėl paramos skyrimo) bei Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (atliks iš savivaldybės gautų duomenų patikrą ir išmokės lėšas paramos gavėjams).

ŽŪM informacija

Draudimo bendrovės, apdraudžiančios ūkinius gyvūnus: „AAS BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje , „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialas,  AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas,  AB „Lietuvos draudimas“,  UAB DK „PZU Lietuva“. (pagal Lietuvos banko informaciją)

Draudimo bendrovės, apdraudžiančios ūkinius gyvūnus * „AAS BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje * „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialas * AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas * AB „Lietuvos draudimas“ * UAB DK „PZU Lietuva“

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/apdrausti-gyvulius-kainuos-pigiau/215565
© Lietuvos žinios

Draudimo bendrovės, apdraudžiančios ūkinius gyvūnus * „AAS BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje * „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialas * AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas * AB „Lietuvos draudimas“ * UAB DK „PZU Lietuva“

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/apdrausti-gyvulius-kainuos-pigiau/215565
© Lietuvos žinios

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį