Pavojingos medžiagos yra paplitusios daug plačiau nei manote

Pavojingu medziagu valdymas

(2018-04-27)

Darbuotojai daugybėje Europos darbo vietų patiria neigiamą pavojingų medžiagų poveikį. Per pastaruosius dešimtmečius kai kurias medžiagas, pvz., asbestą (kuris sukelia rimtas, o kartais mirtinas plaučių ligas) ir vinilchloridą (kuris sukelia kepenų vėžį), uždrausta naudoti, jų naudojimas apribotas arba joms taikomi griežti kontrolės mechanizmai. Tačiau pavojingos medžiagos išlieka svarbiu su darbuotojų sauga ir sveikata susijusiu klausimu. Per antrąją Europos įmonių apklausą apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) 38 proc. įmonių nurodė, kad jų darbo vietose buvo pavojingų cheminių ar biologinių medžiagų skysčių, dūmų arba dulkių pavidalu. Pagal apklausoje pateiktus duomenis, daugiausia pavojingų medžiagų naudojama šiuose sektoriuose:

  • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (62 proc.),
  • gamyba (52 proc.),
  • statybos, atliekų tvarkymas, vandens ir elektros energijos tiekimas (51 proc.).

Dėl pavojingų medžiagų daromo poveikio mažinimo priimta nemažai teisės aktų, taip pat įvairių rekomendacijų ir pagalbinių dokumentų, bei sukurta daug praktinių priemonių. Vis dėlto paprasto žinojimo ir supratimo dažnai nepakanka, o juk daugeliu atveju galima imtis lengvai taikomų prevencinių priemonių.

Siekdama didinti informuotumą ir darbuotojams bei pavienėms įmonėms teikti informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos svarbą, Europos sveikatos ir saugos agentūra (EU-OSHA) š.m. balandžio mėnesį pradėjo dviejų metų saugių darbo vietų kampaniją „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas darbe“. Oficialus jos atidarymo Lietuvoje renginys vyko balandžio 26 d. Vilniuje. Pasak konferencijoje dalyvavusios Lietuvos ūkininkų sąjungos tarptautinių ryšių koordinatorės Jovitos Motiejūnienės, šia kampanija siekiama šių tikslų:

  • didinti suvokimą apie rizikas, kurias darbe kelia pavojingos medžiagos;
  • skatinti prevencijos kultūrą, siekiant pašalinti arba efektyviai valdyti riziką;
  • gerinti su kancerogenais susijusios rizikos supratimą;
  • sutelkti dėmesį į specialius poreikius turinčius ir pažeidžiamus darbuotojus;
  • teikti informaciją apie rekomendacijas, politikos pokyčius ir susijusius teisės aktus.

Lietuvos ūkininkų sąjunga yra EU-OSHA nacionalinio ryšių punkto socialinis partneris, atstovaujantis užimtuosius žemės ūkio srityje, aktyviai dalyvauja šioje kampanijoje ir remia iniciatyvą: dirbkime kartu mažinant pavojingų medžiagų riziką – sukurkime prevencijos kultūrą.

Daugelis ūkininkų ir ūkio dirbančiųjų, to nežinodami, nuolat susiduria su pavojingomis medžiagomis ir tinkamai nuo jų nesisaugo. „Pavojingos medžiagos – tai ne tik cheminės medžiagos, bet ir darbo proceso metu išsiskiriantys teršalai, ir natūralios kilmės medžiagos, kaip įvairios dulkės, ar biologinės medžiagos. Pavojingos medžiagos darbe gali sukelti įvairių sveikatos problemų ir ligų, taip pat grėsmę saugai“, – teigė Nerita Šot, EU-OSHA ryšių punkto Lietuvoje koordinatorė. Specialistės teigimu, itin didelis dėmesys visos kampanijos metu bus skiriamas supratimui apie pavojingas medžiagas bei jų paplitimą didinimui ir supažindinimui su efektyvaus valdymo principais, bus rengiami seminarai, konferencijos, platinama EU-OSHA parengta informacinė medžiaga, skelbiami Europos geros praktikos apdovanojimai. Šių metų rudenį kartu su LŪS ir LŽŪKT organizuojama speciali konferencija, kuri bus skiriama išskirtinai žemės ūkio sektoriuje kylančių rizikų susiduriant su pavojingomis medžiagomis valdymui.

Šiais metais Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena – balandžio 28-oji – pirmą kartą oficialiai pažymima ir Lietuvoje. Tai galimybė atkreipti dėmesį į tai, kaip svarbu rūpintis savo bei kolegų sveikata ir saugumu darbe. Ta proga, balandžio 27 d. iki 24 val., VDI savo tinklapyje siūlo Jums pasitikrinti žinias apie saugų darbą. Daugiau informacijos čia

Parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį