Pirmąjį šių metų pusmetį Europos Sąjungos Tarybai vadovauja Graikija

Graikijos pirmininkavimas 2014 metų sausio 1 d. pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai iš Lietuvos perėmė Graikija. Šešis šių metų mėnesius Graikija pirmininkaus šimtams oficialių ir neoficialių susitikimų, sudėtingoms deryboms ir Atėnuose bus rengiama 13 ministrų tarybų posėdžių.

Svarbiausiais pirmininkavimo prioritetais laikomi ekonomikos augimas, užimtumas ir socialinės sanglaudos skatinimas, jaunimo nedarbo mažinimas, mažų ir vidutinių įmonių galimybės gauti kreditus, priemonės turinčios užkirsti kelią nuo neseniai vykusios finansų krizės pasikartojimo, efektyvių veiksmų paieška kovojant su nelegalia migracija, susitarimai dėl pirmosios kartos biodegalų ir skalūnų dujų naudojimo.

Žemės ūkio srityje Graikijai svarbu užbaigti susitarimus dėl BŽŪP reformos įgyvendinimo taisyklių ir lydinčiųjų aktų. Pastarieji Europos Parlamentui ir ES Tarybai išsamiems svarstymams turi būti pateikti šių metų kovo mėnesį. Pirmininkavimo metu tikimasi progreso aptarinėjant ES Komisijos pasiūlymus dėl produktų reklamavimo politikos, peržiūrinti vaisių ir daržovių reformos įgyvendinimą, tuo pačių vertinant ES vaisų ir daržovių bei pieno mokyklose programas. Pirmininkaujanti šalis tikisi, jog pavyks pasistūmėti derybose tarp institucijų dėl ES Komisijos siūlomų augalų ir gyvūnų sveikatos stiprinimo paketų, o taip pat dėl dvišalių prekybos sutarčių.

Atšaukus šių metų pirmąjį ES Žemės ūkio ir žuvininkystės Tarybos posėdį sausio mėnesį, ES valstybių narių žemės ūkio ir žuvininkystės ministrai pirmininkaujant Graikijai pirmą kartą susirinks vasario 17 d.. Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai susiję su tiesioginiais pardavimais, vaisų ir daržovių mokyklose programos peržiūra. Kovo 24 d. planuojamame Tarybos posėdyje turėtų būti aptartos konferencijos dėl pieno sektoriaus ateities išvados bei ES vaisių ir daržovių reforma. Balandžio mėnesį Žemės ūkio ir žuvininkystės Taryba planuoja aptarti žuvininkystės įstatymus, o neformaliame ministrų susitikime gegužės mėnesį Atėnuose bus diskutuojama apie ūkiuose pagaminamos produkcijos įvairovę ir sukuriamą pridėtinę vertę.

Pirmininkaujant Graikijai numatytas ir svarbus aukščiausiojo lygio susitikimas su Afrikos šalimis, taip pat tikimasi, kad bus padaryta pažanga dėl naujo žvejybos susitarimo su Maroku.

Graikijos pirmininkavimas vyks ypač įtemptu laikotarpiu, kai iki dabartinio Europos Parlamento kadencijos pabaigos balandį reikalingi susitarimai dėl įvairiausių klausimų. Gegužės mėnesį visose 28 šalyse vyks tiesioginiai rinkimai į Europos Parlamentą, o po to bus išrinkta nauja Europos Komisija.

Pastaraisiais mėnesiais Graikija glaudžiai dirbo kartu su Lietuva, kuri pirmininkavo ES Tarybai antrąjį 2013m. pusmetį. 2014 m. liepos mėn. Graikija ES vadžias perduos Italijai, per kurios pirmininkavimą pradės darbą naujos sudėties Europos Parlamentas ir Europos Komisija.

Straipsnį pagal Europos Sąjungos institucijų pranešimus ir COPA-COGECA organizacijų informaciją parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį