Pirmasis susitikimas su Žemės ūkio ministru K. Navicku teikia vilčių

LUS posedis 2020-12-17

(2020-12-17)

Jau kuris laikas vieną kartą per savaitę po pietų LŪS skyrių pirmininkai jungiasi į nuotolinį išplėstinį prezidiumo posėdį ir aptaria svarbiausius klausimus. Gruodžio 10 d. vykusiame LŪS nuotoliniame suvažiavime buvo priimta rezoliucija ir nuspręsta, jog į gruodžio 17 d. organizuojamą išplėstinį LŪS prezidiumo posėdį reikia pasikviesti Žemės ūkio ministrą K. Navicką, kuris gana operatyviai sutiko dalyvauti. 

Šiandien Ministras savo įtemptoje darbotvarkėje skyrė 1 valandą išklausyti LŪS narius ir išgirsti dar tas problemas, kurios nebuvo išdėstytos LŪS XXXII-ojo suvažiavimo priimtoje rezoliucijoje, persiųstoje atsakingoms Lietuvos Respublikos institucijoms. Taip pat prie posėdžio prisijungė dar 5 atsakingų ŽŪM skyrių vadovai. Labiausia ūkininkus dominantys klausimai buvo susiję su Žaliuoju kursu: kaip atrodys žemės ūkio veikla Lietuvoje, kai iškelti tokie ambicingi tikslai, kaip iškastinio kuro atsisakymas, nulinis CO2 išmetimas, trąšų, pesticidų, herbicidų naudojimo politinis ribojimas, iš kur bus paimtos lėšos, reikalingos ypatingai didelėms investicijoms. Žemdirbiai nėra prieš pokyčius aplinkosaugos kontekste, tačiau yra susirūpinę ir labai sunerimę, kaip visi sumanymai įtakos žemės ūkio gamybą. Ūkininkų siekis, kad žemės ūkio produkcijos gamyba nenukentėtų. Tokia nuostata buvo įtvirtinta ir 2016 m. Paryžiaus susitarime, kuris labai aiškiai apibrėžė, jog klimato kaitos mažinimo turi būt siekiama nepadarant žalos žemės ūkiui. Klausta, kokia bus ŽŪM pozicija šiuo aspektu. Ūkininkai priminė ir kas buvo 2020 metų pradžioje – Seimo KRK posėdyje buvo sutarta dėl iškastinio kuro naudojamo žemės ūkyje. Bendrai buvo sutarta su Energetikos, Aplinkosaugos ir Žemės ūkio ministerijomis, jog pastariajam kurui bus taikomas sumažintas akcizas, kaip ir numatyta Lietuvos akcizų įstatyme iki tol, kol galios ES atitinkama direktyva leidžianti tai daryti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog akcizai, pagal Lietuvos akcizų įstatymą taikomi ir kitoms sritims, kurios nesinaudoja infrastruktūra, kas yra tuo pačiu ir logiška. Atkreiptas Ministro K. Navicko dėmesys į tai, jog kai kurie naujos LR Vyriausybės ministrai vos pradėję dirbti iš karto puolė žemdirbius gąsdinti, kaip jie imsis tvarkytis žemės ūkio, apie kurio dėsnius iš tiesų neturi supratimo. Viešai teikiant tokius komentarus tikrai reikia įvertinti, kiek jie yra pagrįsti. Kiti sektoriai, taip pat naudojantys beakcizį kurą, net nepaminėti. Klausta, kodėl išskirtinai nusitaikyta tik į žemės ūkį, tapo norma viską krauti žemės ūkiui.

posėdis

Kelti klausimai dėl sofos ūkininkų, kurie gauna gerokai didesnes išmokas nei tie, kurie iš tiesų ūkininkauja. Aiškintasi dėl spartesnio interneto kaime tolimesnio diegimo, nes iš ūkininkų reikalaujama vis daugiau ir skubiai informacijos pateikti internetu, kai tuo tarpu net pačios ŽŪM siūlomos sistemos gerai neveikia, nei nėra spartaus internetinio ryšio .

Gyvulininkystės ūkių atstovai skundėsi priimtais nelogiškais mėšlo ir srutų laikymo naujais reikalavimais bei gautais pranešimais iš pieno perdirbėjų, kad pieno supirkimo kainos dėl COVID19 pandemijos ir mažesnio vartojimo bus mažinamos jau iš karto nuo 2021 m. sausio 1 d. Užklausta ir ką ministras galvoja dėl naujojo oro uosto numatytų statybų Kaišiadorių rajone bei dėl naujo karinio poligono Žemaitijoje užmačių. Visos šitos grandiozinės statybos palies nemažą kiekį ūkininkų, kuriems niekas negali paaiškinti, kodėl jie turės tose vietovėse atsisakyti ūkininkauti, o kai kurie ir išsikraustyti gyventi kitur. Ūkiai tose vietose buvo kuriami ir puosialėjami jau trisdešimt metų, naudotasi investicine parama jiems modernizuoti.

Į daugelį pateiktų ūkininkų klausimų Žemės ūkio ministras K. Navickas atsakyti negalėjo, nes pripažino, jog jam pačiam dar reikia pasidomėti plačiau. Tačiau pažadėjo, jog drastiškų sprendimų nebus daroma ir stengsis ieškoti kompromiso su socialiniais partneriais. LŪS atstovai išsakė pastabą, kad teikiami pasiūlymai rengiamiems teisės aktams, tačiau dažnai į juos yra neatsižvelgiama. Vienas iš paskutiniųjų tokių 2020 m. gruodžio 9 d. Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintas įsakymas „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ išdėstytas nauja redakcija. Pats įsakymas įsigalioja nuo 2021-03-15, bet kurie punktai įsigalios per visą 2021 – 2024 metų laikotarpį ir labai stipriai palies  visus gyvulių augintojus. Daugelis ūkininkų yra nevilty, nežinodami kaip juos reikės įgyvendinti, kai pasirengimui ir būtinoms investicijoms nei laiko, nei lėšų neskiriama. Nutarta dar kartą savo pastabas dėl priimto įsakymo pateikti  raštu.

Lietuvos ūkininkų sąjungos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį