Šių metų pasėlių deklaravimas prasidės balandžio 12 d.

deklaruoti (2021-03-09)

2021 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios data – 2021 m. balandžio 12 d. Deklaravimo pabaiga numatoma birželio 7 d. Pavėluotos paraiškos bus priimamos iki liepos 2 d., išskyrus dalyvaujančius Nykstančių veislių programose – jie deklaraciją privalo pateikti iki birželio 7 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) pavesta parengti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) naujovių mokomąją medžiagą atsakingiems savivaldybių darbuotojams, kurie 2021 m. konsultuos paramos gavėjus, padės jiems užpildyti, patvirtinti paraiškos elektroninę formą bei elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas PPIS. Apie mokymus ūkininkams, planuojantiems savarankiškai deklaruoti pasėlius, neužsimenama. 

Šiuo metu taisės aktų informacinėje sistemoje derinimui su visuomene yra patalpintas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo taisyklių 2021 metams projektas.

Vienas iš pokyčių – numatoma, kad žaliajame pūdyme einamaisiais metais pasėti augalai įterpiami į dirvą. Naikinamas reikalavimas tai padaryti iki rugsėjo 1 d. Vietoj to nustatoma, kad žaliajame pūdyme augintus augalus deklaruoti kaip kitų metų pasėlį draudžiama ir žaliasis pūdymas tame pačiame lauke negali būti deklaruojamas daugiau kaip du kartus iš eilės.

Taip pat šiemet nebelieka galimybės gauti išmoką už pievose susmulkintą ir paskleistą žolę. Šienas, žalioji masė ar pan. turi būti išvežta iš lauko, supresuota arba sudėta į kūgius. Išimtis palikta tik sodams ir uogynams – jų tarpueiliuose smulkinti bei paskleisti žolę bus galima ir toliau.

Permainos siekiantiesiems paramos už daržoves, sodus bei uogynus: vietoj buvusio reikalavimo nuimti derlių iki lapkričio 15 d., atvirame grunte auginantys daugiau kaip 1 ha, per „NMA agro“ programėlę turės pateikti nuotraukas, kuriose matysis derlius. Tai reiks padaryti iki spalio 1 d. bei ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki derliaus nuėmimo. Nuotraukų neįkėlus parama mokama nebus.

Taip  pat planuojama papildyti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių naujais kodais, kuriais būtų deklaruojami mišrūs daržovių, sodų ir uogynų plotai, taip užtikrinant, kad susietąją paramą galėtų gauti ir smulkūs ūkiai

Taip pat nuo šiol deklaruojant bus galima atnaujinti duomenis apie ūkį, kontrolinių sklypų pakitimus aprašyti visus metus, sertifikuotos sėklos dokumentai pateikiami tik NMA pareikalavus, o deklaruojantiems daugiau nei 30 ha javų ir rapsų plotą nebelieka galimybės sėklą žymėti kaip „nežinoma“.

Atsisakyta ir galimybės skirti savanorišką paramą ūkininkus vienijančioms organizacijoms.

Atnaujintas ir Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų posistemis (AAPIS. Taip pat šiemet deklaracijoje bus prašoma patikslinti, kokia taikoma beariminė žemės dirbimo technologija – seklusis dirvos skutimas ar tiesioginės sėjos būdas.

Norima suteikti galimybę deklaruojant atnaujinti ir ūkininko ūkį.

LŪS informacija parengta pagal ŽŪM ir MŪ skelbiamą informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį