Renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“

smulkus ūkis

(2016-04-12)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-193 buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2016 metų, kuriose buvo supaprastintas verslo planas. Pareiškėjai gali pildyti tiek galiojusią iki šio įsakymo įsigaliojimo verslo plano formą, arba šiuo įsakymu pakeistą, supaprastintą verslo plano formą.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį