Permainos Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovybėje

Rokiškyje (2019-04-18)

Balandžio 16 d. pakartotinai susirinkę į visuotinį susirinkimą Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos nariai išsirinko naują pirmininkę. Rajono organizacijos vairą Dalia Lūžienė-Malijonienė perdavė Žemės ūkio rūmų atstovei Rokiškio rajone, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkei, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narei Linai Meilutei-Datkūnienei. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Artimiausi COPA-COGECA, GEOPA-COPA ir užsienio kolegų organizuojami renginiai 2019 m. balandžio mėnesį

(2019-04-01)

Balandžio mėn. 4 – 5 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės ir ES Komisijos pilietinio dialogo grupės „Vaisiai ir daržovės“ posėdžiai. Posėdžiuose ketina dalyvauti Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos atstovas.

Balandžio mėn. 25 – 26 d. Briuselyje organizuojami COPA ir COGECA prezidiumų posėdžiai. Posėdžiuose planuoja dalyvauti LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Netekome iškilios asmenybės

Su Kraujeliu 2015

(2019-04-01)

Skaudžią netekties valandą, mirus Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos Garbės prezidentui, Lietuvos Respublikos 2000-2004 m. kadencijos Seimo nariui, 2001-2004 m. dvyliktosios Vyriausybės Žemės ūkio ministrui Jeronimui Kraujeliui, Lietuvos ūkininkų sąjungos organizacijos narių vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems, LŽŪBA vadovybei ir nariams.

Pats Gerb. Jeronimas Kraujelis kaip asmenybė ir jo nuveikti darbai turėjo reikšmingos įtakos visai atkurtos Lietuvos žemės ūkio raidai. Ne visais klausimais mūsų ir jo vadovaujamos organizacijos nuomonės sutapdavo, tačiau visada rasdavome kompromisą. O mes, kuriems teko garbė geriau pažinti velionį, prisiminsime jį kaip šviesią, iškilią ir konkrečiais skaičiais grindžiančia savo argumentus asmenybę.

Su nuoširdžia pagarba narių vardu

Jonas Talmantas

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

LŪS prezidiumo narių svarstymai dėl naujajai BŽŪP siūlomų elementų

kovo posėdis 1 (2019-03-29)

2019 m. kovo 27 d. vykusiame išplėstiniame LŪS prezidiumo posėdyje nemažai laiko buvo skirta aktyvioms diskusijoms dėl ūkininkų paramos schemų po 2020 metų. Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai jau kurį laiką savo rajonų susirinkimuose aptarinėja naujajam finansiniam laikotarpiui Europos Komisijos pasiūlytas nuostatas. Pareikšti savo nuomonę atskirais klausimais LŪS prezidiumą paskatino ir Žemės ūkio ministerijos inicijuota apklausa dėl BŽŪP po 2020 metų, parengta rengiantis strateginių planų ruošimui. Vienas šalies planas turės apimti viską: tiesioginių išmokų ramstį, kaimo plėtros programą ir sektorines strategijas. Šalims narėms siūloma pačioms apsibrėžti visą eilę elementų ir priimti nelengvus sprendimus, pasirenkant politikos siūlomus privalomus ir neprivalomus instrumentus. Naujosios BŽŪP autoriai neslepia, jog nebus įmanoma išvengti labai sudėtingų kompromisų, nes siūloma politika užsimota siekti labai daug ir įvairių tikslų,  iš esmės keičiamos pagrindinės politikos nuostatos. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį