Kiekvienas investuotas ES biudžeto euras turi kurti pridėtinę vertę

ES komisija (2017-06-28)

Europai renkantis ateities kelią, Europos Sąjungai būtinas jos paskirtį atitinkantis biudžetas, leidžiantis kiekvieną eurą optimaliai panaudoti piliečių labui. Šiandien Komisija paskelbė Diskusijoms skirtą dokumentą dėl ES finansų ateities,  kuriamena grinėjami įvairūs šio tikslo siekimo būdai. Šio penkto (ir paskutinio) diskusijoms skirto dokumento temos glaudžiai susijusios su š.m. kovo 1 d. paskelbtos Komisijos baltosios knygos dėl Europos ateities diskusijomis.

Dokumente apžvelgiama, kaip galimi sprendimai paveiks biudžetą. Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingerissakė: „Europai teks spręsti naujas problemas, taigi pinigų iš kur nors turi atsirasti. Galime išleisti mažiau arba ieškoti naujų pajamų. Kad ir ką darysime, kiekvienas investuotas ES biudžeto euras turi kurti pridėtinę vertę ir daryti teigiamą poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui.“ Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Creţu sakė: „Atėjo laikas modernizuoti mūsų ES biudžetą. Pasistenkime, kad jis būtų paprastesnis ir lankstesnis. Nepamiršdami plačių užmojų ir lakios vaizduotės, pamąstykime, kaip paversti jį galingu įrankiu, padėsiančiu šios globalizuotos ekonomikos sąlygomis mums augti sparčiau, bendradarbiauti glaudžiau ir skirti dėmesio visiems.

ES biudžetui tenka sunkus uždavinys – turint mažiau finansuoti daugiau. Naujose srityse, tokiose kaip migracija, vidaus ir išorės saugumas ar gynyba, ES vaidmuo veikiausiai bus didesnis. Be to, Europa turėtų nepamiršti ir savo, kaip svarbios humanitarinės ir vystymosi pagalbos teikėjos ir kovos su klimato kaita lyderės, vaidmens tarptautinėje arenoje. Šio tikslo teks siekti naudojant ES biudžetą, kuris po Jungtinės Karalystės išstojimo tik sumažės. Šis iššūkis aptariamas šiandienos Komisijos dokumente, kuriame siūloma aptarti pagrindinius aspektus pagal penkis Baltosios knygos scenarijus:

  • ar ES tiesiog tęs darbus,
  • atsisakys kai kurių bendrų darbų,
  • judės toliau skirtingais tempais,
  • sumažins darbų apimtį, bet atliks juos veiksmingiau,
  • ar bendromis jėgomis
  • nuveiks daug daugiau?

Kiekvieno iš šių aiškinamųjų scenarijų pasekmės būtų skirtingos – tiek tuo, kiek kam išleistume, tiek tuo, iš kur gautume pinigų. Svarstomos galimybės – nuo esamų politikos krypčių išlaidų mažinimo iki įplaukų didinimo.  Be to, diskusijoms skirtame dokumente nustatomos pagrindinės ES biudžeto ypatybės, nubrėžiamos pagrindinės tendencijos ir pokyčiai tokiose svarbiose politikos srityse kaip sanglauda ar žemės ūkis. Jame taip pat nagrinėjamos bendrosios problemos, kaip antai ES finansavimo pridėtinė vertė arba jo sąsaja su struktūrinėmis reformomis valstybėse narėse.

Pagrindiniai faktai

Baltąja knyga pradėtas ir keliais diskusijoms skirtais dokumentais papildytas diskusijų procesas padės parengti kitos daugiametės finansinės programos, skirtos 27 narių ES, pasiūlymą. Jį Komisija planuoja pateikti 2018 m. viduryje.

Daugiametėje finansinėje programoje nustatomos didžiausios metinės sumos, kurias ES gali kasmet išleisti skirtingoms politikos sritims per ne trumpesnį kaip penkerių metų laikotarpį. Dabartinė daugiametė finansinė programa apima 2014–2020 m. laikotarpį. Kiekvienas metinis biudžetas turi šią programą atitikti.

Siekiant palaikyti ir skatinti diskusijoms skirtame dokumente iškeltų problemų aptarimą, per ateinančius mėnesius bus surengti keli vieši renginiai, kaip antai metinė Komisijos organizuojama konferencija „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“ 2017 m. rugsėjo 25 d.

Europiečiai tikisi iš Sąjungos kur kas daugiau. Šiuo metu ES labiau nei kada nors anksčiau gina, saugo savo piliečius ir suteikia jiems galių, tačiau išteklių vos užtenka.

Kiti diskusijoms skirti dokumentai:

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ekonominės ir pinigų sąjungos ateities

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl Europos gynybos ateities

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl socialinio Europos akcento

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl globalizacijos suvaldymo

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities (lietuvių kalba)

Pagal Europos Komisijos pranešimą spaudai

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį